Toolkit werkbelasting

Achtergrond van de instrumenten

Om grip te krijgen op mentale belasting heeft Intergo een toolkit van beproefde instrumenten. Al onze instrumenten zijn diagnostisch: met de resultaten weet u dus wat u moet aanpakken. 

Werkbeleving: Integrated Workload Scale (IWS)

IWS (Integrated Workload Scale) is een instrument dat door de Universiteit van Nottingham is ontwikkeld. Intergo heeft het voor de Nederlandse situatie vertaald en uitgebreid met een normering, handleiding en scoremethodiek. Met IWS worden zowel de ervaren belasting als de uitgevoerde activiteiten elke 5 minuten opgenomen. Hiermee weet u of het knelpunt ligt in de activiteiten (de zogenaamde taakvereisten) of in de werkomgeving en/of persoonsgebonden kenmerken.

Taakvereisten: Taakweging, OWAT en Bobit

TaakWeging, OWAT en Bobit zijn instrumenten voor het meten van taakvereisten. Ze zijn makkelijk toepasbaar om werkbelasting te kunnen voorspellen in nieuwe situaties. Bijvoorbeeld voor nieuwe functies, maar ook voor het werken met nieuwe systemen of volgens nieuwe strategieën. Met de voorspelde mentale werkbelasting is het mogelijk een werkwijze beter op te zetten, werk beter over functies te verdelen of te zoeken naar betere hulpmiddelen.

TaakWeging

TaakWeging is speciaal ontwikkeld voor en met treindienstleiders (zij bedienen de seinen en wissels). Het maakt een nauwkeurige berekening van de ‘taakvereisten’ mogelijk, en betrekt daarin cognitieve en fysieke activiteiten, en allerlei invloeden zoals puzzelwerk, overzicht houden etcetera.

OWAT

Objective Workload Assessment Technique (OWAT) is vergelijkbaar met TaakWeging. OWAT is universeel toepasbaar voor meld- en controlekamers, (proces)besturing en soortgelijke taken. 

TaakWeging en OWAT zijn door Intergo zelf ontwikkeld en uitgebreid gevalideerd. Ze vormen een uniek instrumentarium in Nederland. 

Bobit

Bobit is een eenvoudig en universeel werkbelastingsinstrument. Het gaat uit van de tijdsbesteding per taak of activiteit en houdt in beperkte mate rekening met het soort taken en de wijze van uitvoering. Als eerste verkenning en discussiemiddel is het zeer geschikt. 

Werkomgeving: ATMOS

ATMOS is een instrument dat toegesneden wordt op de aspecten die in uw organisatie spelen. Het bestaat uit een korte vragenlijst. Deze kan desgewenst geintegreerd worden in uw medewerkers tevredenheidsonderzoek. De vragenlijst heeft een signaalfunctie die in gesprekken met management en medewerkers verder wordt uitgewerkt. 

Uiteraard helpen we u ook graag bij de implementatie. Oplossingen en (her)ontwerpen worden meestal eerst uitgetest of in klein verband ingezet. Als finale evalueren we de aanpassingen.

Inzet van onze instrumenten

De keuze voor toepassing van een bepaald instrument hangt vanzelfsprekend af van de vragen die er leven en de situatie die zich voordoet. Een bestaande situatie met veel signalen over een hoge werkbelasting vraagt om andere instrumenten dan een nieuwe situatie. Ook de historie rond werkbelasting in een functie kan van belang zijn om te bepalen welke instrumenten het meest passend zijn om een objectief antwoord op de gerezen vragen te geven. 

Daarom wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald welk instrument ingezet kan worden. Ons model voor werkbelasting vormt de basis voor dit overleg. De ervaring leert dat het gelijktijdig inzetten van instrumenten op de gebieden van taakvereisten, werkbeleving en werkomgeving tot groter inzicht leidt. Het geeft een unieke mogelijkheid om de verschillende aspecten van werkbelasting met elkaar in verband te brengen.